PRATİK BİLGİLER

Su bazlı mastiklerin dezavantajları nedir?

Öncelikle, kimyasal bir reaksiyon ile değil de içlerindeki suyun buharlaşması yoluyla kurudukları için tam kuruma süreleri uzundur. Yapışma güçleri hissedilir biçimde zayıftır.  Yeterince esnek değildirler.  Tüm bunlara karşın, oldukça ekonomik olduklarını belirtmezsek haksızlık yapmış oluruz.

Kontak yapıştırıcı nedir?

Yüksek oranda solvent içeren bir yapıştırıcı çeşitidir. Yapıştırılacak yüzeylerde uygulama sonrası, bir süre beklenerek solventin uçması sağlanır.  Daha sonra yüzeyler sıkıca bir araya getirilirler.

Kontak yapıştırıcılar, kullanıcılarının yüksek miktarda solvente maruz kalmalarına neden olabilirler. Bu nedenle düzenli kullanıcılarda sağlık problemlerine hatta bağımlılığa neden olabilirler. Son yıllarda kullanımları oldukça azalmıştır.

Alternatif su-bazlı kontak yapıştırıcılar ise performans açısından pek çok uygulamada beklentiyi karşılayamamaktadır.

Tek komponentli mastik&yapıştırıcı ne anlama geliyor?

Uygulama öncesi bir sertleştirici/katalizör ile karıştırılmasına gerek bulunmayan, tek başına uygulandıktan sonra içerisindeki suyun/solventin buharlaşması yoluyla veya havadaki nemle reaksiyona girerek kuruyabilen yapıştırıcı ve mastikler tek-komponentli ürünlerdir.

Uygulama kolaylığı tek komponentli ürünlerin en önemli avantajıdır. Kuruma süresinin uzunluğu ise temel dezavantajları...

Bir mastik ile bir yapıştırıcı arasındaki temel fark nedir?

Mastik, üzerine yapıştığı yüzeylerin hareket etmesine imkan verir. Yapıştırıcılar ise yüzeyleri bir arada tutmakla sorumludurlar ve harekete izin vermezler.

Son yıllarda kullanımları yaygınlaşan esnek hibrit yapıştırıcılar bunun istisnalarındandır.

 

Yüksek performanslı bir mastik ne anlama geliyor?

Yüzeylere güçlü yapışan, yeterli hareket kabiliyeti, sınırlı hacim kaybı, dolayısıyla uzun kullanım ömrüne sahip olan bir mastiğin yüksek performanslı olduğu söylenebilir.

Yaygın mastik çeşitleri nelerdir?

Dünya genelinde kullanılan mastiklerin aşağı yukarı % 30'u silikon bazlı mastiklerdir.  Ardından % 20'nin biraz üzerinde poliüretan bazlı mastikler; % 10 civarında su bazlı akrilik mastikler ve aynı oranda polisülfit mastikler gelmektedir.

Son yıllarda pazar payları hızla artan hibrit mastikler artık yaygın kullanılan mastikler arasında sayılabilirler.

Ülkemizde pek bilinmeyen  poliüre, bütil, bitüm, Neopren ve epoksi mastikler de kendilerine kullanım alanları bulmaktadırlar.

Güneş ışınlarına ve hava şartlarına dayanıklı bir mastik arıyorum!

Silikonlar, organik alternatif mastiklerden (poliüretan gibi) güneş ışınlarına ve hava şartlarına karşı dayanıklılıklarıyla ayrışıyorlar. Bu nedenle özellikle binaların dış cephelerinde nötr silikonlar yaygın olarak kullanılıyorlar. 

Mastik ne anlama geliyor?

İki yüzeye tutunup aralarında su ve hava sızdırmazlığı sağlayan malzemelere mastik deniyor. Mastiklerin uygulandıkları yüzeylere zor şartlar altında dahi uzun süreler yapışması isteniyor.  Ayrıca az-çok esnekliklerinin olması gerekiyor öyle ki uygulama aralığındaki hareketlere ayak uydurabilsinler.

Ülkemizde su bazlı akrilik mastikler daha çok mastik adıyla biliniyor ama bu tam olarak doğru bir isimlendirme değil. Zira mastikler silikon, poliüretan, polisülfit gibi pek çok polimerden üretilebiliyorlar.