Geleceğimiz İçin

Yaşadığımız dünyaya karşı sahip olduğumuz sorumlulukları yerine getirmek için harekete geçmemiz gerekir. Bu da ancak her alanda sürdürülebilir olmakla sağlanabilir.

Genel bir çerçeveden bakıldığı zaman, sürdürülebilirlik “şimdiki ihtiyaçlarımızı gelecek nesilleri düşünerek ve onlara zarar vermeyecek formüller yaratarak karşılamak” olarak özetlenebilir.


Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürülebilmesi için çevreci yaklaşımların uygulamaya konulması hem bireysel hem de kurumsal bir gerekliliktir. Bu şekilde gelecek nesillere yeşil ve temiz bir gelecek inşa edebilmek mümkün olabilir. Yaşanabilir güzel bir Dünya için, büyük şirketler başta olmak üzere tüm toplum doğru adımları atmalı, geçmiş hatalarını incelemeli ve dünyaya zarar veren yöntemlerin yerine alternatif çözümler bulmalıdır.

Güneş Enerjisi

Sürdürülebilir Dünya

Sıfır Karbon Ayak İzi

Sıfır Atık

Enerji Tasarrufu

Akıllı Formül

Sıfır Gürültü Kirliliği

Yeşil Üretim

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz

Promast, misyon ve vizyonunda da belirtildiği gibi attığı her adımda yenilikçi stratejileri ön planda tutan ve gelecek nesiller için çalışmalarını sürdüren bir üreticidir. Şirketimizin vizyonu; aynı zamanda sloganımızda olan “Sadece ürün değil, fark üretmek için çalışıyoruz” cümlesinden de anlaşabilir.

Dünyada hali hazırda yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek çevresel sorunları tespit etmek, daha sürdürülebilir ve iyi bir üretime ulaşmak adına Promast 2019 yılında, dünyadaki bir çok farklı sektörü ve bu sektörlerin tercih ettikleri çözüm yöntemlerini incelemiş, yenilikçi bir bakış açısıyla karbon ayak izini azaltmış ve kendi çevreci yol haritasını çizmiştir.  Bu yaklaşımı ile kullanıcılarına duyarlı bir şekilde hizmet sunmayı misyon edinmiştir.

Sektörde Yenilikçi Bir Anlayış

Yeşil Üretim Nedir?

Yeşil üretim, sürdürülebilirlik ilkesine dayanarak geliştirilen, imalat süreçlerinin yenilenmesi ve üretim alanında çevre dostu operasyonların kurulması ile oluşturulan yeni bir iş modelidir.

Promast, uluslararası çevre kanunu göz önünde bulundurarak çevrenin korunmasını sağlamak, her tür kirliliği önlemek, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını sağlamak, atıklarını azaltmak, ve arazi düzeyde geri dönüşümünü sağlayarak temiz üretim gerçekleştirmeyi işletme politikası edinmiştir.

Bunun yanı sıra sorumluluk bilincini hem kendi çalışanlarımıza hem de müşterilerimize kazandırmak için gereken tüm çabayı göstermek ve farkındalığı artırmaya çalışmak da yeşil üretim ilkemizin en önemli unsurlarından birisidir.

Temiz Üretim

Yeşil Üretim

Promast, üretim alanında çevre dostu süreçleri takip ederek katma değeri yükseltilmiş aerosol PU köpükler, silikonlar, yapıştırıcılar ve hibrit bazlı mastiklerin üretimini gerçekleştiren bir üreticidir.


Herhangi bir ürünün, üretim aşamasında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanarak imal edilmesi, havada emisyon ve partikül yaratmayan aşamalarıyla tesis içi temiz üretim teknikleri içeren üretim planlarının hazırlanması ve uygulanması için süreci Uluslararası Çevre Kriterlerine göre gerçekleştirmektedir.


Bu adanmışlığın bir göstergesi olarak aşağıda belirten tüm yönetmelik süreçlerini yerine getirmektedir.

  • Katı Atıkların Kontörülü Yönetmeliği
  • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
  • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
  • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
  • Toprak Kirliliğinin Kontrolü
  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

Karbon Ayak İzimizi Aza İndirgiyoruz

Her bir bireyin çeşitli faaliyetleri neticesinde doğada meydana getirdiği karbondioksit oluşumuna karbon ayak izi adı verilmektedir.

Kendisine Yeşil Üretim modelini ilke edinen Promast, çevre dostu üretimlerini hem doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkilere sebep olmayan hem de canlıların sağlığı için tehdit oluşturmayan bir süreci takip ederek üretim yapmaktadır. Firma ve tüm firma çalışanları, süreçlerin her bir aşamasında karbon ayak izinin en aza indirgenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Örneğin firma içi fosil yakıt kullanımını azaltmak adına elektrikli araç kullanımını tercih etmiştir.

Yenilenebilir Enerji Çözümümüz

Güneş Enerjisi

Sanayinin gelişmesine paralel artan enerji ihtiyacı, doğal olarak üreticinin yeni kaynak alternatiflerine yönelmesine sebep olmuştur.

Özellikle teknolojinin hızlı gelişimi, enerji tüketiminin ivme kazanmasıyla sonuçlanırken, doğanın gereksinimlerini göz ardı eden kontrolsüz büyüme, ciddi sorunları da beraberinde getirmiştir. Günümüzde insanlığı tehdit eden bu sorunlar, dünün doğaya saygı göstermeyen üretim ve tüketim anlayışından doğmuştur.

solar panel

Uzun ve zorlu bir süreçten geçerek oluşan fosil yakıtlar, doğanın insana sunduğu cömertliğin bir göstergesi olarak bugün hala dünyanın enerji ihtiyacını karşılamada en büyük yükü omuzlamaktadır.

Petrol, kömür ve doğal gazın oluşturduğu bu grup, üretimin en değerli girdilerinden biri olarak önemini korumakta ve yaşamın her noktasında insana hizmet etmektedir. Bununla birlikte, fosil yakıtların çevre kirliliğine neden olması, iklim değişikliği sorununa zemin oluşturması, ekolojik dengelerin değişmesi ile sonuçlanan etkileri, tükenebilir özelliği ve doğrudan insan sağlığını tehdit etmesi; dünyanın yeni ve temiz enerji kaynaklarına ihtiyacını gözler önüne sermiştir.

Uzun ve zorlu bir süreçten geçerek oluşan fosil yakıtlar, doğanın insana sunduğu cömertliğin bir göstergesi olarak bugün hala dünyanın enerji ihtiyacını karşılamada en büyük yükü omuzlamaktadır.

Petrol, kömür ve doğal gazın oluşturduğu bu grup, üretimin en değerli girdilerinden biri olarak önemini korumakta ve yaşamın her noktasında insana hizmet etmektedir. Bununla birlikte, fosil yakıtların çevre kirliliğine neden olması, iklim değişikliği sorununa zemin oluşturması, ekolojik dengelerin değişmesi ile sonuçlanan etkileri, tükenebilir özelliği ve doğrudan insan sağlığını tehdit etmesi; dünyanın yeni ve temiz enerji kaynaklarına ihtiyacını gözler önüne sermiştir.

Temiz enerji temiz üretimin temel olarak yenilenebilir enerji kaynakları olan su, rüzgar, güneş ve jeotermal gibi kaynaklardan yararlanılarak enerji üretiminin arttırılması ile mümkün olacaktır.


Bu sayede, sanayi sektöründe önümüzdeki dönemde artması beklenen enerji talebi, sera gazı emisyonuna yol açmayan enerji kaynakları ile kısmen karşılanabilecektir.

Üretimde ve tüketimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, doğaya ve geleceğe saygının kaçınılmaz bir gereksinimi olarak değerlendiren Promast, yenilenebilir enerji üretim izin sürecini tamamlayarak kendi enerjisini üreten bir firma haline gelmek için ilk ve en büyük adımı yakın zamanda atmış kullanacağı elektriği sağlayacak güneş panellerini fabrikasına kurmuştur.

recycling recycling

Fabrikadaki bütün üretim süreçlerinde ve ofis alanlarında yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten elde edeceği elektriği kullanarak tasarruf sağlamayı, böylece pazardaki rekabet gücünü artırarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflemiştir.


Dünyadaki fosil yakıt kaynaklarının hızla tükenmesi, bu kaynakların kullanımında çevreye salınan gazların doğayı ve insan sağlığını olumsuz etkilemesi; küresel boyutta üretim ve tüketim anlayışının yeniden yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

recycling recycling

Maliyeti yüksek girdilerin başında gelen enerji için alternatif çözümler üretilmesi, aynı zamanda pazarda karlılığın ve rekabet gücünün artması anlamına gelmektedir.

Bu kabullerden yola çıkan Promast, yeşil üretim sürecinde kaliteden taviz vermeden, araştırmacı ve inovatif yaklaşımıyla güneş enerjisinden elektrik üretme prosesine yatırım yapmanın doğruluğuna inanmış ve gerekli aksiyonları alarak üretim lisansına sahip olmuştur.

Promast Kalitesiyle Tanışın

Markanızın tasarımını Promast kalitesi ile birleştirin.