MASTİKLER & YAPIŞTIRICILAR

Mastik ne anlama gelir?

İki yüzeye tutunup aralarında su ve hava sızdırmazlığı sağlayan malzemelere mastik denir. Mastiklerin uygulandıkları yüzeylere zor şartlar altında dahi uzun süreler yapışması istenir. Ayrıca az çok esnekliklerinin olması gerekir. Öyle ki uygulama aralığındaki hareketlere ayak uydurabilsinler.

Ülkemizde su bazlı akrilik mastikler daha çok mastik adıyla biliniyor ancak bu tam olarak doğru bir isimlendirme değildir. Zira mastikler silikon, poliüretan, polisülfit gibi pek çok polimerden üretilebilirler. 

Su bazlı mastiklerin dezavantajları nedir?

Öncelikle, kimyasal bir reaksiyon ile değil de içlerindeki suyun buharlaşması yoluyla kurudukları için tam kuruma süreleri uzundur. Yapışma güçleri hissedilir biçimde zayıftır.  Yeterince esnek değildirler. Tüm bunlara karşın, oldukça ekonomik olduklarını belirtmezsek haksızlık yapmış oluruz.

Kontak yapıştırıcı nedir?

Yüksek oranda solvent içeren bir yapıştırıcı çeşitidir. Yapıştırılacak yüzeylerde uygulama sonrası, bir süre beklenerek solventin uçması sağlanır. Daha sonra yüzeyler sıkıca bir araya getirilirler.

Kontak yapıştırıcılar, kullanıcılarının yüksek miktarda solvente maruz kalmalarına neden olabilirler. Bu nedenle düzenli kullanıcılarda sağlık problemlerine hatta bağımlılığa neden olabilirler. Son yıllarda kullanımları oldukça azalmıştır.

Alternatif su-bazlı kontak yapıştırıcılar ise performans açısından pek çok uygulamada beklentiyi karşılayamamaktadır.

Tek komponentli mastik ya da yapıştırıcı ne anlama gelir?

Uygulama öncesi bir sertleştirici/katalizör ile karıştırılmasına gerek bulunmayan, tek başına uygulandıktan sonra içerisindeki suyun/solventin buharlaşması yoluyla veya havadaki nemle reaksiyona girerek kuruyabilen yapıştırıcı ve mastikler tek-komponentli ürünlerdir.

Uygulama kolaylığı tek komponentli ürünlerin en önemli avantajıdır. Kuruma süresinin uzunluğu ise temel dezavantajıdır.

Mastik ile yapıştırıcı arasındaki en temel fark nedir?

Mastik, üzerine yapıştığı yüzeylerin hareket etmesine imkan verir. Yapıştırıcılar ise yüzeyleri bir arada tutmakla sorumlulardır ve harekete izin vermezler.

Son yıllarda kullanımları yaygınlaşan esnek hibrit yapıştırıcılar bunun istisnalarındandır.

Yüksek performanslı mastik ne anlama gelir?

Yüzeylere güçlü yapışan, yeterli hareket kabiliyeti, sınırlı hacim kaybı, dolayısıyla uzun kullanım ömrüne sahip olan bir mastiğin yüksek performanslı olduğu söylenebilir.

Yangına uygun mastik çeşitleri nelerdir?

Dünya genelinde kullanılan mastiklerin aşağı yukarı % 30'u silikon bazlı mastiklerdir.  Ardından % 20'nin biraz üzerinde poliüretan bazlı mastikler; % 10 civarında su bazlı akrilik mastikler ve aynı oranda polisülfit mastikler gelmektedir.

Son yıllarda pazar payları hızla artan hibrit mastikler artık yaygın kullanılan mastikler arasında sayılabilirler.