Bakım Spreyi

Çok Amaçlı Yağlayıcı

PTS-450
Çok Amaçlı Yağlayıcı

Bakım Spreyi

Çok Amaçlı Yağlayıcı

PTS-450

Üretim ve bakım işlemlerinde metal, kauçuk ve elektrik kontak parçaları yağlamak ve korumak için kullanılan bir yağlayıcıdır. Yüzeye iyi nüfuz eder ve neme dayanıklıdır. Su ve nemi uzaklaştırır. Pastan dolayı sıkışan parçaları ayırır. En sıkışık yerlere nüfus ederek yüzeyi korur. Temizleyici etkisi vardır. Korozyonu engeller ve metallerin ömrünün uzatır. Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır.

daha fazlasını gör

Hacim

400 ml

Raf Ömrü

24 ay

Üretim ve bakım işlemlerinde metal, kauçuk ve elektrik kontak parçaları yağlamak ve korumak için kullanılan bir yağlayıcıdır. Yüzeye iyi nüfuz eder ve neme dayanıklıdır. Su ve nemi uzaklaştırır. Pastan dolayı sıkışan parçaları ayırır. En sıkışık yerlere nüfus ederek yüzeyi korur. Temizleyici etkisi vardır. Korozyonu engeller ve metallerin ömrünün uzatır. Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır.

daha fazla görüntüle

Volume

400 ml

Shelf Life

24ay

Uygulama alanları

Metal ve kauçuk parçalar, bahçe aletleri, pedallar, el aletleri, kulplar, elektronik aletler.

Uygulama yöntemleri

Kullanmadan önce tenekeyi çalkalayın. Özel valfi tenekenin baş aşağı çalışmasında yardımcı olur. Aerosol tefeke ile beraber gelen kırmızı pipeti aktivatöre takın. İstenen bölgeye 10-20 cm uzaklıktan sıkın ve etki etmesi için bir süre bekleyin.

Uyarılar!!

H222: Çok kolay alevlenir aerosol. H280: Basınçlı gaz içerir ısıtıldığında patlayabilir. H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişlerine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Önlem İfadeleri: P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P405: Kilitli alanda saklayın. P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası yönetmeliklere (belirtmek üzere) uygun olarak imha ediniz. Üretici / tedarikçi ya da yetkili makam, atıkların içerik, konteyner ya da her ikisine de uygulanıp gerekmediğini belirtin. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın.

Dökümanlar

MSDS MSDS
TDS TDS

Metal ve kauçuk parçalar, bahçe aletleri, pedallar, el aletleri, kulplar, elektronik aletler.

Kullanmadan önce tenekeyi çalkalayın. Özel valfi tenekenin baş aşağı çalışmasında yardımcı olur. Aerosol tefeke ile beraber gelen kırmızı pipeti aktivatöre takın. İstenen bölgeye 10-20 cm uzaklıktan sıkın ve etki etmesi için bir süre bekleyin.

H222: Çok kolay alevlenir aerosol. H280: Basınçlı gaz içerir ısıtıldığında patlayabilir. H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişlerine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Önlem İfadeleri: P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P405: Kilitli alanda saklayın. P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası yönetmeliklere (belirtmek üzere) uygun olarak imha ediniz. Üretici / tedarikçi ya da yetkili makam, atıkların içerik, konteyner ya da her ikisine de uygulanıp gerekmediğini belirtin. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın.

Dökümanlar

MSDS MSDS
TDS TDS